Oogmeting

Elk oog is uniek en verdient een individuele aanpak.

Oogmeting

In een wereld waar het steeds drukker wordt, is het belangrijk dat u goed kunt zien. Daarom verdienen uw ogen extra aandacht en zorg.

Zien is een aangeleerd proces. Net zoals kleine kinderen leren praten en lopen, leren ze ook ‘zien’. Zien is dus niet aangeboren, maar aangeleerd. Het ‘zien’ ontwikkelt en evolueert doorheen het hele leven. Zoals in elk leerproces, kan er hier ook iets fout lopen. Elk individu ontwikkelt zijn eigen manier van zien, en dit impliceert dat niet iedereen hetzelfde waarneemt. Maar vergelijken is moeilijk. Een foute waarneming valt immers niet zo op. Een kind dat houterig stapt, wordt vlugger opgemerkt dan iemand met visuele problemen. Als een kind fout waarneemt, zegt men gemakkelijk: “kijk nog eens goed!” Terwijl het best mogelijk is dat er een visueel probleem schuil gaat achter de foute waarneming.

Controle

We gaan allemaal regelmatig naar de tandarts voor een controle, maar er zijn weinig mensen die binnen stappen bij de optometrist zonder dat ze klachten hebben. Toch draagt een regelmatige oogcontrole bij aan een goede gezondheid. Jaarlijkse oogmeting voorkomt gezondheidsproblemen

Goed ‘zien’ is belangrijk bij lezen, schrijven, rekenen, kortom bij alles wat met leren maken heeft.
Goed zien omvat echter meer dan scherp zicht alleen.

Met onze jarenlange ervaring én de modernste technologie garanderen we u de perfecte zichtmeting .

Heeft u een andere vraag?